Your address will show here +12 34 56 78
Nieuws
Hoe leg je verbinding tussen de 18 Zuid-Limburgse gemeenten rond de regionale uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Communicatieadviseurs spelen hier een belangrijke rol in. Nadat we de kern van de communicatievraag naar boven hebben weten te halen met opdrachtgever programma POL van de Provincie Limburg, kunnen de eerste stappen gezet worden. Eerst maar eens draagvlak creëren door in gesprek te gaan met de beleidsmedewerkers en hun communicatieadviseurs van de 18 gemeenten. Brainstormen over wat leeft en waar behoefte aan is. Daarna zetten we een communicatie-actieplan op met een duidelijke planning en verdere invulling van (nieuwe) middelen. First… Let’s get together!

Marlie legt de contacten, organiseert de sessie en zet een communicatie-actieplan op. 
0

Nieuws

De communicatie in de politiek luistert nauw. Er moet goed naar de omgeving geluisterd worden om te weten wat de burger wil. 50Plus Limburg heeft de ambitie om de partij beter op de kaart te zetten. Dat doe je met een goed verhaal, met betrouwbare, eerlijke informatie over waar de partij voor staat. Smart Communication is ingeschakeld om voor de partij 50Plus een communicatieplan te schrijven. Het plan maakt helder wat het verhaal van de partij is en dient als als leidraad om de communicatiemiddelen in te zetten. De middelen (huisstijl met Limburgse touch, website, folders en ander PR materiaal) worden ingezet om een gedegen fundament te realiseren met het oog op de verkiezingen van 2019.

0