Nieuws

POL BRAINSTORMSESSIE EN COMMUNICATIE-ACTIEPLAN

Hoe leg je verbinding tussen de 18 Zuid-Limburgse gemeenten rond de regionale uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Communicatieadviseurs spelen hier een belangrijke rol in. Nadat we de kern van de communicatievraag naar boven hebben weten te halen met opdrachtgever programma POL van de Provincie Limburg, kunnen de eerste stappen gezet worden. Eerst maar eens draagvlak creëren door in gesprek te gaan met de beleidsmedewerkers en hun communicatieadviseurs van de 18 gemeenten. Brainstormen over wat leeft en waar behoefte aan is. Daarna zetten we een communicatie-actieplan op met een duidelijke planning en verdere invulling van (nieuwe) middelen. First… Let’s get together!

Marlie legt de contacten, organiseert de sessie en zet een communicatie-actieplan op.