SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
Teksten schrijvenWebsite Creatie

Mijnwater Centrumleiding

Mijnwater B.V. legt een centrumleiding aan in hartje Heerlen. Voor dit groots project heeft de projectmanager van Mijnwater B.V. ons gevraagd een aparte site in het leven te roepen om omwonenden te informeren over de werkzaamheden en de mogelijke hinder die mensen kunnen ondervinden tijdens de aanleg. De site is zo ingericht dat informatie snel op te halen is en omleidingsroutes te bekijken zijn. Mensen weten direct bij wie ze moeten zijn voor de meest dringende vragen. De site is in twee maanden opgezet en wordt nu wekelijks door ons up to date gehouden met informatie over de voortgang van het werk.

Mijnwater Centrumleiding
KLANT:

Mijnwater Centrumleiding