SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
CommunicatieadviseurTeksten schrijven

Productie werkboek: Van ambitie naar samen doen!

Productie werkboek: Van ambitie naar samen doen! Stand van zaken transformatie SZMH

De transformatie van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is in volle gang. Met de Toekomstvisie ‘Van droom tot werkelijkheid’ zijn zij van start gegaan en heeft iedereen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de noodzakelijke bouwstenen voor de transformatie. De Toekomstvisie ‘Van droom tot werkelijkheid: samen doen!’ heeft echt geleid tot SAMEN DOEN! Na de lancering van dit document binnen de organisatie is een werkdocument opgesteld waar de medewerkers houvast aan hebben in de transformatie naar het nieuwe werken.

Smart Communication heeft SZMH geadviseerd over de productie van een leesbaar document en de teksten voor het werkboek geschreven/geredigeerd. Het document geeft de medewerkers van SZMH inzicht in het waarom van een transformatie, wat het betekent voor de organisatie en de taken van SZMH, welke stappen tot nu toe gezet zijn en wat de uitwerkingsrichtingen van de teams worden. Met tot slot een planning tot 2019.

Het document is in de lijn van het Jaarplan en de Toekomstvisie opgemaakt door Roger Haane van De Merkboer (Geleen).

 

Vanwege het interne karakter is het document niet openbaar.


KLANT:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland